Vores private hjem kendetegnes typisk som et hus med fire vægge en dør og to vinduer. Men vi ved alle, at den private bolig besidder langt flere vægge og indgange, porte, døre og vinduer.

Trygge Rammer

Mange af os kender også sætningen: “Inden for trygge rammer”. Netop denne sætning henledes nemt på tanken om det private hjem, hvor vi befinder os i trygge rammer, inden for husets “fire vægge”.

Men hvad er det egentlig, der gør huset trygt, sikkert og privat?

Lad os tage et kig på konstruktion, byggeteknik og låse. Vi ønsker alle, at vores private hjem er bygget op af en holdbar konstruktion, og at der er mulighed for at låse ubudne gæster ude. Denne sikkerhed og tryghed kan nemt trues, hvis huset i forvejen ikke har en holdbar konstruktion. Hvis materialerne er af dårlig kvalitet og hvis indgangene ikke er sikrede med de rette låsesystemer.

Når Skaden Er Sket

Der findes en lang række af skader, der kan true de trygge rammer:

Vi kan naturligvis gøre en masse ting, der kan forhindre eller reducere risikoen for nævnte skader. Men i de fleste tilfælde kan vi intet stille op mod naturens kræfter eller tyvens vilje og ihærdighed.

Uanset, hvad der har forårsaget skaden, så er brug for at rekonstruere, reetablere eller reparere skaden, hurtigst muligt, når først den er sket, så vi igen kan finde os selv inden for de trygge rammer.

Foruden Politiet, så vil der typisk være brug for at komme i kontakt med en håndværker, en tømrer eller en låsesmed.

Den Professionelle Tømrer & Snedker

Tømreren rykker ud, når der skal konstrueres eller bygges dine personlige rammer. Den professionelle tømrer vil sørge for at skabe sig et overblik over situationen, uanset hvordan den ser ud. Det handler for tømreren om, at opholde opgaven mod de rammer, der er på stedet i forvejen, sådan at der ikke bliver skabt noget, der er i kontrast til, eller måske endda forringer, bygningen i udseende eller kvalitet.

Er der sket en skade: vandskade, stormskade, brandskade, indbrud eller hærværk, så er der tale om, at noget er gået i stykker eller blevet ødelagt. Og taler vi om hjemmet, omhandler det sædvanligvis tag, facade, døre, vinduer eller andre indgange.

Tag & Facade

Drejer det sig om tag eller facade, så kan det nemt være en større reparation eller udbedring af skaden. En brandskade kan eksempelvis forårsage en komplet rekonstruktion. Den detaljeorienterede tømrer vil i dette tilfælde fokusere på at genskabe rammerne, men der bør også fokuseres på, hvordan lignende samt andre skader kan forbygges – der er her tale om kvalitet.

En skade på taget kan eksempelvis kræve, at der bliver lagt en isolering ind, af materialer, der øger brandsikkerheden. Det kan eksempelvis være papirisolering fra Climacell, som oven i købet er skabt af en bæredygtig produktion og besidder miljørigtige egenskaber, der sparer på energi og CO2 udslip.

Derudover skal tagets materiale naturligvis være af holdbart og sikkert materiale, af højere kvalitet end tidligere, sådan at risikoen for stormskader reduceres. Og så skal der naturligvis også tænkes over udseendet.

En skade på facaden kan eksempelvis være forårsaget af vandskader. Nu er vi ikke de mest udsatte i København, på Fyn eller i Danmark generelt. Men skaderne sker, og det er aldrig godt, når skaden først er sket.

Henvender du dig til din kvalitetsbevidste og professionelle tømrer, så vil han kunne rådgive dig til en hensigtsfuld måde at forebygge vandskader på. Og skulle du være så uheldig at være ramt af skaden, om det er i København eller på Fyn, så er der mulighed for at udbedre og forebygge på en og samme tid.

Skader På Glas

Stormskader er i mange tilfælde skyld i brud og ødelæggelse af glas i døre og vinder. I mange tilfælde henledes tanken på en glarmester, men det vil i alle tilfælde være tømreren du skal have fat i, med mindre, at der er tale om specialdesignede ruder at gøre – i dette tilfælde vil tømreren kunne henvise til en glarmester, hvis ikke han selv kan klare opgaven.

Hvis glasset i dine døre og vinduer er ødelagte, så kan det i mange tilfælde bedst svare sig at udskifte hele vinduet eller døren. Betragt dette som en mulighed for at øge din sikkerhed og tryghed i hjemmet. Tømreren vil her kunne rådgive dig til en løsning, der matcher din hus, og som samtidig sikrer dig og huse bedre end før.

På samme måde som med taget, så vil den professionelle tømrer og snedker samtidig anbefale dig en bedre isolering, der potentielt kan spare dig og miljøet mod unødvendigt varme- og energiforbrug.

Andre Indgange

Skader vedrører ikke kun de metaforiske fire vægge. Mange hjem og grunde inkluderer carporte og andre porte. Hvis ikke du i forvejen har en, så vil den lokale og professionelle tømrer og snedker kunne hjælpe dig med at skabe et mere privat og sikkert hjem samt et dække solidt dække for dit køretøj.

Indbrud

Der findes også en helt fjerde kategori af skader, ødelæggelse og hærværk, hvor det vil være nødvendigt at have professionel, kvalitetsbevidst og effektiv tømrer på hånden.

Indbrud og tyveri indebærer:

Og de er alle rettet mod indgangene til dit private hjem. Det vil være døre, vinduer, låse, hængsler og alarmer, der vil være udsatte. I alle tilfælde er det en ubehagelig oplevelse. Der er i den grad tale om, at din tryghed, sikkerhed og privatsfære bliver truet og krænket, og der findes ikke en løsning på dette problem, som er 100% forebyggende.

Der findes dog midler, indgreb og professionelle, der kan hjælpe dig med at reducere risikoen betydeligt.

Tyven går efter alle indgange til dit private hjem, for at få fingrene i dine personlige egendele. I langt de fleste tilfælde er indgangene bestilt, bygget og monteret af en tømrer. Alle døre og vinduer – der skal kunne åbnes og lukkes efter rette hensigt – monteret med en lås, et låsesystem og et greb. Disse elementer inkluderer en låsesmed.

Den Professionelle Låsesmed

Om du bor i København, Odense eller omegn, så vil der være en låsesmed at finde. Låsesmeden har sædvanligvis også en døgnvagt inkluderet i sin service, sådan at der er hjælp at hente uanset hvilken dag på ugen, og hvilken time på dagen, du har brug for låseteknisk hjælp.

Din lokale låsesmed hjælper dig med låsesystemer, der forbygger brud eller direkte adgang til dit private hjem – eller din virksomhed.

Måske er du igang med at bygge et nyt hus og hjem, hvor indgangene skal sikres. Måske er låsen på din dør eller dit vindue gået i stykker. Måske har du brug for en opjustering af dine forældede låse eller også har du været så uheldig, at et uvejr eller en ubuden gæst har brudt og ødelagt indgangene til dit hjem.

I alle tilfælde rykker låsesmeden ud for at hjælpe dig med en løsning, der stiller dig mere sikker og tryg end før.

Ved et indbrud vil låsesmeden kunne rykke ud til adressen akut. Den professionelle låsesmed vil kunne bevare en dialog, der beroliger dig under udrykningen. Også for låsesmeden handler det om, at danne et overblik over situationen, sådan at opgaven bliver håndteret skånsomt og effektivt ved ankomsten til adressen.

Et indbrud kan skade flere dele af dine indgange. Det kommer an på om tyven har forsøgt sig på flere indgange, om han kun hr påført låsen skade, eller om han har forsaget skade på hele døren, vinduet og rammerne omkring.

Alt dette har låsesmeden for øje ved ankomsten. Derfra handler det om at udbedre og forbedre dine låse. Det handler også om at rådgive til mulighederne for at skabe en mere sikker løsning end den du havde før. Det kan inkludere opgraderede låsesystemer og måske endda alarmsystemer, hvor statestiker har vist, at skiltning med dette har en skræmmeeffekt på tyven.

Er det udelukkende et låseteknisk problem tyven har efterladt sig, så sørger låsesmeden for at efterlade dig i tryggerammer. Men har tyven derimod efterladt store skader på indgangene, så vil der være brug for, at der kommer en tømrer med indover.

Det er i dette tilfælde tømrerens opgave, i samarbejde med låsesmeden, at finde en løsning hvor døre, vinduer, hængsler og alarmer spiller sammen. Låsene og hængsler skal naturligvis passe i de døre og vinduer som bliver udvalgt af dig – i samarbejde med de professionelle – til at sikre dit hjem.

De professionelle håndværkere, vil i dette tilfælde være i stand til at rådgive dig til en løsning, der passer til dit behov, til husets udseende og som stiller dig mere sikker og tryg end du – troede – du var i forvejen.

Under alle omstændigheder bør du overveje:

– Føler jeg mig tryg i eget hjem?

– Bør jeg overveje at øge sikkerheden?

– Findes der en løsning der sparer mig for fremtidigt besvær?

Hvis du er i tvivl, så tag kontakt til den professionelle tømrer og snedker samt låsesmed, hvor du vil kunne blive rådført til en løsning, der sikrer dig bedst muligt. Hellere idag end i morgen.